top of page

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het MPC Terbank te Heverlee. Zijn doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke handicap. Hij is geschoold in de methode Heijkoop. Vanuit deze methode geeft hij vorming rond de draad en begeleidt hij casusbesprekingen.

Gerrit Vignero geeft vormingen rond de draad in voorzieningen of op studiedagen. Er is mogelijkheid tot casusbespreking, intervisie en supervisie.

Inhoud en vorm zijn af te spreken.

Bericht verzonden!

bottom of page