Vignero, G. (2012, 2015³).

De draad tussen cliënt en

begeleider.

Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Over het boek: ondertussen is dit de vierde druk, die licht gewijzigd is tenoverstaan van de vorige druk. 
In de hulpverlening aan personen met een verstandelijke handicap is het toepassen van thema's uit de ontwikkelingspsychologie erg bruikbaar gebleken. De ontwikkelingspsychologie als discipline is een basiswetenschap voor de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Er zijn dan ook vele begeleiders in Nederland en Vlaanderen die zich inspireren aan de principes van het ontwikkelingsperspectief. Het is niet zozeer de kennis van de fase waarin iemand zich bevindt die belangrijk is. Belangrijker is wat men met deze kennis kan doen in de begeleiding van een cliënt.

De draad is een metafoor voor hoe de verbinding tussen mensen groeit doorheen de verschillende ontwikkelingsstappen. Het is een poging om deze verbinding te verduidelijken bij personen met een verstandelijke handicap zodat ouders en begeleiders gemakkelijker het niveau van emotionele ontwikkeling kunnen vertalen naar hun handelen. Het is een begrippenkader dat begeleiders en ouders helpt om de emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke handicap te concretiseren en te vertalen. Welke draad je best hanteert, hangt af van de fase in de ontwikkeling die je bij de cliënt herkent. We zetten de stap van ontwikkelingspsychologie naar ontwikkelingsorthopedagogiek, van 'Wat kan ik weten over de ontwikkeling?' naar 'Wat kan ik doen om mij in te voegen in deze ontwikkeling?'

De metafoor van een draad wil helpen om bij de opvoeding of begeleiding de juiste afstemming te vinden, ook als die opvoeding of begeleiding moeilijk loopt.
- Waar zitten de draden van de cliënt?
- Met wie en op welke manier is hij verbonden?
- Welke zijn de intense contacten, en welke zijn de oppervlakkige, inwisselbare contacten?
- Hoe gaat de cliënt met nieuwe mensen stap voor stap een relatie aan?

 

Vignero, G. (2019  ³de volledig herwerkte druk).

De hechte draad tussen ouder en kind.

Beter begrijpen van het (probleem)gedrag van je kind thuis, op school en daarbuiten. 

Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Er is een volledig herwerkte druk uit van het boek ‘de draad tussen ouder en kind’. Het is grondig gewijzigd omdat in de loop van de jaren dat er vorming is rond de draad, inzichten veranderen. De nadruk komt te liggen op hechting. Het vernieuwde boek heet dan ook ‘De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van kinderen thuis, op school en daarbuiten.’

De belangrijkste inhoudelijke verandering heeft te maken met de lus in de draad. Waar er in het vorige boek nog werd vertrokken vanuit ‘vasthouden en loslaten’, gaat het nu om de driehoek ‘bijtanken, doorgeven en helpend begrenzen’. Als ouder laat je nooit los, je geeft altijd door. In gewone ontwikkeling, hoe ouder het kind hoe groter en hoe verder de kring aan wie je doorgeeft, maar je blijft wel altijd de draad. In buitengewone ontwikkeling is het doorgeven net een kwetsbaar thema.

Verschenen bij Garant, ISBN 978-90-441-37569. 

 

Vignero, G. (2017).

Ontwarring en ordening van de draad.

Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Over het boek:

Dit is het derde boek over ‘de draad’. Het is een praktijkboek, geworteld in de twee eerste boeken. Van een metafoor werd ‘de draad’ een model en een methode om cliënten te bespreken en gepaste ingangen te zoeken. Het boek wil helpen om een interpretatie te vinden voor het gedrag van een cliënt die hem recht aan doet. Orthopedagogen, psychologen en begeleiders kunnen het gebruiken in hun handelingsplanning, bij de bespreking van cliënten, in het zoeken naar antwoorden bij moeilijk gedrag en in vastlopende situaties.

 

Dit boek biedt enerzijds ‘ontwarring’ als handleiding bij de methode ‘de draad’ om het verbindende verhaal van de cliënt en zijn begeleider, ouder of leerkracht te helpen schrijven. Het wil anderzijds ‘ordening’ aanreiken met concrete handvaten om anders met (probleem)gedrag van cliënten om te gaan.

Het is een handboek in handig formaat en telt 306p. Naast de basistheorie over de draad (hoofdstuk 1), de handleiding bij de methode (hoofdstuk 2) worden in  het uitgebreide derde hoofdstuk begeleidingstips gegeven. 

De methode J. Heijkoop op www.heijkoop-academy.nu

PettePlus vzw

  • Facebook Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2017 by Gerrit Vignero

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now