top of page

Het model 'De draad' 

De draad is een metafoor om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor begeleiders, leerkrachten, hulpverleners  en ouders en om handvaten te bieden bij opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van de draad wil de begeleider helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders. Het is een vertaling van ‘Wat is er geweten over ontwikkeling?’ naar ‘Hoe voegt een begeleider, leerkracht of ouder zich in die ontwikkeling in?’

Praktijkcongres rond de draad
op 26 april 2024

 

In de voormiddag zijn er lezingen. In de namiddag kies je een workshop die best aansluit bij je (werk)situatie. Hoe wordt met de draad gewerkt in leefgroepen, school (gewoon en buitengewoon), in gezinnen, in mobiele begeleiding en in therapie? 

Meer info en inschrijven:

https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/7231/praktijkcongres-ontwar-de-draad-naar-een-ontwarde-draad

of stuur een mailtje naar gerritvignero@gmail.com

MEER LEZEN?

KLIK op de tekst die je wenst te lezen

Trainerscursus in
de methode
'De draad'

De tweedaagse in maart is volzet. Er wordt een nieuwe gepland in het najaar 2024

Interesse en info:

mail: gerritvignero@gmail.com

Interesse in een vorming op de eigen locatie:

mail gerritvignero@gmail.com

tekening 8  FASE 3 lus in tekst.jpg
image.png

 DOCENTEN
Docenten die 'de draad' in hun opleiding van opvoeders, begeleiders, leerkrachten  willen gebruiken, kunnen contact 
opnemen voor informatie, teksten en filmpjes. Er is ook een aanbod voor afstandsonderwijs met een combinatie van boek en filmpjes.

Collega's die mee vorming geven over de draad:

edda.janssens@tordale.be

                                (alle doelgroepen)

karenvandyck4@gmail.com en anja.hamaekers@gmail.com                                 (therapeuten en ondersteuners in onderwijs)

katrijnvanacker.draadverhalen@gmail.com

                          (ondersteuner in onderwijs)

hilde.lecluse@vives.be

                           (buitengewoon onderwijs)

marlies.vuchelen@resonansvzw.be en davymahieu@msn.com

                  (ouderbegeleiding en mobiele begeleiding)

bottom of page