top of page

Het model 'De draad' 

tekening 8  FASE 3 lus in tekst.jpg

De draad is een metafoor om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor begeleiders, leerkrachten, hulpverleners  en ouders en om handvaten te bieden bij opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van de draad wil de begeleider helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders. Het is een vertaling van ‘Wat is er geweten over ontwikkeling?’ naar ‘Hoe voegt een begeleider, leerkracht of ouder zich in die ontwikkeling in?’

Trainerscursus in
de methode
'De draad'

De tweedaagse in maart is volzet. Er wordt een nieuwe gepland in het najaar 2024

Interesse en info:

mail: gerritvignero@gmail.com

Vooraankondiging: praktijkcongres rond de draad
op 26 april te Gijzegem ism. SIG.

 

In de voormiddag zijn er lezingen. In de namiddag kies je een workshop die best aansluit bij je (werk)situatie. Hoe wordt met de draad gewerkt in leefgroepen, school (gewoon en buitengewoon), in gezinnen, in mobiele begeleiding en in therapie? 

                                                                               Meer info volgt spoedig via SIG-NET

Enkele collega's geven mee vorming over de draad:

edda.janssens@tordale.be (vanuit tordale)

karenvandyck4@gmail.com en anja.hamaekers@gmail.com (als therapeuten en ondersteuners in onderwijs)

katrijnvanacker.draadverhalen@gmail.com (ondersteuner in onderwijs)

hilde.lecluse@vives.be (buitengewoon onderwijs)

marlies.vuchelen@resonansvzw.be en davymahieu@msn.com (ouderbegeleiding en mobiele begeleiding)

Interesse in een vorming op de eigen locatie:

mail gerritvignero@gmail.com

 DOCENTEN

Docenten die 'de draad' in hun opleiding van opvoeders, begeleiders, leerkrachten  willen gebruiken, kunnen contact 

opnemen voor informatie, teksten en filmpjes. Er is ook een aanbod voor afstandsonderwijs met een combinatie van boek en filmpjes.

KLIK op de tekst die je wenst te lezen

cover garant.png
bottom of page