tekening 8  FASE 3 lus in tekst.jpg

Het model 'De draad' 

De draad is een metafoor om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor begeleiders, leerkrachten, hulpverleners  en ouders en om handvaten te bieden bij opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van de draad wil de begeleider helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders. Het is een vertaling van ‘Wat is er geweten over ontwikkeling?’ naar ‘Hoe voegt een begeleider, leerkracht of ouder zich in die ontwikkeling in?’

NIEUW Spel ontwarde draad

Trainerscursus in
de methode
'De draad'

Een nieuwe tweedaagse op 10 nov en 5 dec te Leuven. 

Mail voor meer info.

Midden februari 2021 verschijnt een intervisiespel op basis van het boek 'ontwarring en ordening van de draad'. Edda Janssens en Katrijn Van Acker werkten een spelbord uit en bijhorende vraagkaartjes. Het is bedoeld om een team te coachen om de draad te ontwarren en te ordenen.

Uitgeverij Garant

ISBN 9789044137996

cover garant.png

 DOCENTEN

Docenten die 'de draad' in hun opleiding van opvoeders, begeleiders, leerkrachten  willen gebruiken, kunnen contact 

opnemen voor informatie, teksten en filmpjes. Er is ook een aanbod voor afstandsonderwijs met een combinatie van boek en filmpjes.

Filmpje met uitleg over het model en het spel op : https://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044137996 

Zowel in gewoon als buitengewoon onderwijs zijn er werkgroepen actief om een vertaling van de draad te maken binnen het onderwijs.

Neem contact op voor meer informatie. gerritvignero@gmail.com 
 

Koptekst 1